Beta v1

Rota Üretim Planlama Yazılımı, prefabrike beton üretimi optimizasyonu yazılımıdır. Yazılımda  Müşteriler ve sipariş elemanları  üretim ağı grafiği olarak bir birleri ile ilişkilen dirildikten sonra doğrusal programlama ile optimum üretim sırası elde edilmektedir. Optimum eleman üretim sırası resmi çalışma günleri kullanılarak üretim takvimine çevrilmektedir. Elde edilen üretim sırası günlük beton dökme kapasitesi ile kontrol edildikten sonra günlük üretim tablosu oluşturulmaktadır.

Rota Bulut, web sunucusu veya kişisel bilgisayar üzerinden kullanılabilinir. Rota’nın girdi ve çıktı dosyaları kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlaması amacı ile CSV ve Excel formatında oluşturulmuştur. Rota Yazılımı Bulut üzerinde kullanıldığı takdirde yerel bilgisayarda istenilen klasöre dosyaları indirmek mümkündür.  Bulutta kullanılan versiyona cep telefonu, tablet bilgisayar ile ulaşmak mümkündür. Bu versiyon çok kullanıcılı dır.

Ekranları web sayfalarında olduğu gibi CTRL ++ ile yakınlaştırmak, CTRL – uzaklaştırmak mümkündür.  

Ana Ekran

Rota 4 Ana Bölümden oluşmaktadır.

1) Ön Sözleşme

Ön Sözleşme Sekmesinde Siparişlerin ilk kayıtları yapılmaktadır. Ön Sözleşme Sekmesi iki alt sekmeden oluşmaktadır.   

a) Ön Sözleşme Kayıt

Bu bölmede ön sipariş kaydı oluşturulmaktadır. Müşteri Künye numarası Siparişin alındığı yıl, ay, tesisin yapılacağı ilin numarası ve sipariş numarası kullanılarak Yazılım tarafından oluşturulmaktadır. Kayıt Tuşuna basıldıktan sonra sonra ön sipariş dosyaya yazılmakta ve veri giriş alanları temizlenmektedir. 

b) Ön Sözleşme Listeleme

Ön sözleşme listeleme sekmesinde kayıtlı ön sözleşmeleri görmek ve gerektiğinde verilerde düzeltme yapılabilinir.

Rota programı tüm ilgili dosyaları açıldığı anda okuduğu için yeni bir ön sözleşme girildiğinde Listeleme sekmesinde görülmez. Yenile tuşu ile ön sözleşme kayıt dosyası okutularak son kayıt listeleme de görülebilinir.

Listeleme bölümünde kullanılan ekran Excel programının özelliklerine sahiptir. İşaretlenilen hücre sağ alt köşeden sürüklenilerek veya  windows kopyala yapıştır komutları ile kopyalanılabilinir.  Farenin sağ tuşuna basıldığında açılacak menüden  satır ekleme satır silmek mümkündür.  Arzu edildiği takdirde yeni satır ilave edilerek yeni kayıtın bu ekrandan oluşturulması mümkündür. Ancak bu yöntem izlenildiği takdirde Üretim Verileri Sekmesinde Künye’ ye yeni değer verilmesi gerekmektedir. 

Bu ekranda gerekli değişikliler yapıldıktan sonra Kaydet tuşu ile kayıt altına alınmalıdır. Bulut üzerinden kullanıldığında Dosya indir tuşu ile ön sözleşme dosyasını son hali yerel bilgisayara xlsx formatında kayıt edilebilinir. Yerel bilgisayara CSV formatında saklanılması istenildiği takdirde sağ tuşa basılınca açılan  menüden son satır olan Download CSV seçilmelidir.

2) Sözleşme

Bu  Sekmede sözleşmeler kayıt edilmektedir. Ön sözleşme de olduğu gibi Sözleşme Kayıt ve Listeleme sekmelerinin yanı sipariş prefabrik beton  eleman detaylarını kayıt edildiği ve listelendiği   2 sekme daha  bulunmaktadır. 

 a) Sözleşme Kayıt

Sözleşme Künye bilgisi gerekli olduğu takdirde Ön Sözleşme Listeleme bölümünden kopyalanılabilinir.  Bu ekranda Yapılacağı Yer, İşin Kapsamı  ve Sipariş Öncelik satırlarının sağ kısımlarında bulunan oklara basıldığı takdirde kullanılabilinecek listeler oratay çıkmaktadır. Giriş bu listelerden seçilerek yapılacaktır. 

 İşin Kapsamında 3 opsiyon bulunmaktadır.

Sipariş Öncelik her hangi bir siparişe öncelik verilmek için kullanılır. Öncelik verilen siparişler  Üretim Planı Optimizasyonunda ilk sırada yer alırlar.

 Kayıt Düşmesine basıldığında veriler Sözleşme dosyasına işlenir ve satırlardaki girdiler silinir.

b) Sözleşme Düzelt / Listele

Ön Sözleşme Listeleme ile aynı özelliklere sahiptir.  Öncelikli projeler burada 1 ile belirtilmiştir. Optimizasyon sırasında 0 ile işaretli siparişleri algoritma sıraya dizerken 1 ile işaretli siparişlere il sıraya alınmaktadır. Birden fazla 1 ile işaretli olan sipariş olması durumunda bunlar teslim süresi önceliğine göre üretim sırasının başına  alınmaktadır. Sıfır ile işaretlenen normal öncelikli siparişler öncelikli siparişlerin ardından algoritma tarafından üretim sırasına alınmaktadır.   

Sözleşme kayıt sırasında işin tarihi girilmemiş ise optimizasyon sırasına alınmamaktadır. İmalatları tamamlanılan sözleşmeler bu ekran vasıtası ile veya doğrudan sözleşme.csv dosyasından silinir.  Tamamlanmış sözleşmeler için bir başka opsiyon ise Listeleme ekranında öncelik olarak -1 verilmesidir. Öncelik sırası -1 olan siparişler için her hangi bir işlem yapılmaz.

c) Sözleşme Prefabrik Beton Eleman Giriş

Sözleşme ana verileri kayıt edildikten sonra detay PBE ve sarf girişi bu sekmede yapılacaktır.

PBE Girişi İşveren Girişi Adı satırından ilk adım olarak işveren seçilir. Seçilecek İşveren menüde bulunamaz ise SZL Yenile tuşu ile Sözleşme dosyasını son  hali tekrar okutulur. İşveren seçişi ile birlikte Yazılım PBE için anma kodu oluşturur.

Anma kodunun ilk elemanı PBE cinsi dir. Eleman cinsi secildikten sonra eleman cinsinin kısaltma kodu Anma Kodunun ilk iki hanesini oluşturur. Sonraki dört hane sözleşmenin imzalandığı yıl ve ve işin yapılacağı yerin il kodudur. Son hane ise Eleman numarasıdır.

Eleman beton birim hacim en-boy-yükseklik parametreleri kullanılarak formülle ile hesaplanılır. Kullanılacak formülleri Yazılım CSV dosyasından okur. Tabloda gösterilen hacim birim hacimin eleman saysısı ile çarpımı sonucu elde edilen toplam hacimdir.

Beton sınıfı, T (öngerme/Basit Donatı)öÖngerilim Halat Türü hücreleri üzerine gelinip farenin tuşuna basıldığında sağ taraflarında menü oku ortaya çıkar. Girdiler bu menüler üzerinden yapılır.

Ekranın alt kısmında gösterilen tabloda PBE sarf bilgileri girilmektedir.  İlk tabloda oluşturulan Anma Kodu buraya kopyalanılır. Demir Çapı,Demir Türü, Platina Türü,Gijon Çap, Bulon Tür, PVC Çap hücreleri kayar menü türüdür.  İkinci tabloda ki kayıtlar eleman bazındadır. Günlük Veri Girişi sekmesinde sarf dosyası oluşturulurken eleman sayısına göre toplam sarf hesaplanılır.

d) PBE Düzeltme Listeleme

Bu sekmede kayıt edilmiş tüm sözleşmelerin eleman ve sarf özellikleri listelenilir. Arzu edilen düzeltmeler yapılır.

Elemanların ait oldukları sipariş en sağda bulunan künye kolonunda belirtilmiştir.

3) Planlama

a) Üretim Sırası

Yazılım çağrıldığında yeniden çalıştırılmayan tek sekme Planlama Sekmesidir. Planlama sekmesini çalıştırmak tamamen kullanıcını inisiyatifindedir.  Mevcut sözleşmelerde öncelik değişikliği, Planlanılan üretimden sapmaö Kalıp verilerinde değişiklik gibi sebepler ile Optimizasyon Yenile düğmesine basılarak optimizasyon başlatılır. Bu düşmeye bsaılması ile kullaıcı tarafından görülmeyen 4 modül sıra ile çalıştırılır ve yeni optimizayon sırası ekrana yazılır.

Optimizasyon tüm müşteri ve kalıp türlerinin birbirlrin bağlandığı ağ yapısı üzerinde doğrusal programlama çalıştırılarak yapılır. Optimizyondaki hedef fonksiyon mevcut tüm siparişleri en kısa sürede bitirmek üzere eleman bazında günlük üretim takvimi hesaplamaktır. Optimizaysonda fabrika kalıp verileri kullanılmaktadır.

b) Detaylı Üretim Planı

Detay üretim planı günlük üretimlerin görüldüğü genel tablodur. Tarih hesaplanırken  pazar günler ve resmi tatil günleri hariç olan günler çalışılan gün olarak alınmaktadır.

c) Günlük Beton Dökümü Grafiği

Günlük Beton Dökümü grafiği günlük planlanılan beton dökümünün grafiğidir. Sol üst taraflardaki tuşlar kullanılarak, 1 gün,5 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık süre ile verileri süzmek mümkündür

d)

Müşteri Gantt

İşveren Adı satırından Sözleşme seçildikten sonra  Yazılım tarafından Gantt tablosu oluşturulur.

4) Günlük Veri Girişi

a) Günlük İş Emri

Bu sekmede Optimizasyon sırasında oluşturulan iş emirleri İş Emri Tarihi satırındaki menü kullanılarak seçilir. Arzu edilen değişiklikler yapıldıktan sonra İİ Emri İndir Butonuna basılarak kesinleştirilir ve yerel bilgisayara indirilir.

b) Gerçekleşen Prefabrik Üretim

Günlük üretim gerçekleşme raporları ve sarf raporları bu sekmede üretilmektedir.  Oluşturulmuş bir Günlük İş emri bulunamaz ise Günlük Gerçekleşme tablosu boş tablo olarak ekrana getirilir.  Oluşturulmuş bir tablo var ise üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sona Üretim Raporu İndir Tuşuna basıldıktan sonra Günlük üretin excel dosyası yerel bilgisayarda oluşturulur. Sarf Raporu indir tuşuna basılınca yazılım PBE girişimde verilen sarf bilgileri ve Günlük Gerçekleşen beton dökümü verilerine göre toplam sarf dosyası oluşturur ve yerel bilgisayar indirir.

5) Üretim Verileri

Yazılım ilk devreye alındığında ilk girilmesi gerekli veriler üretim verileridir.

a) Üretim verileri

Müşteri Künye numarasında, günlük beton dökme hedefi ve beton birim ağırlığı bu sekmede değiştirilebilir.

 Bu veriler değiştirilip kayıt edildikten sonra Bulut üzerinden kullanılıyor ise fare nin sağ tuşuna basıp açılan menüde yenile  opsiyonunu seçerek, yerel Bilgisayar üzerinde çalıştırılıyor ise sol üst köşede bulunan ok işaretine basılarak Yazılım’ın tüm verileri yeniden okuması sağlanılmalıdır.

b) Günlük Kalıp Devir

Fabrikanın kullandığı kalıp sayısı, bu kalıplar ile günlük alınabilecek azami döküm Yazılım tarafından CSV dosyasından okunur. Değişiklikler bu sekmede veya doğrudan CSV dosyası üzerinde yapılabilinir.